Ambasada Republike Slovenije Beograd /Vesti /
08.01.2021  

OBAVEŠTENJE O IZMENAMA USLOVA ZA ULAZAK U REPUBLIKU SLOVENIJU – 9. 1. 2021.

Dana 9. 1. 2021. stupa na snagu nova Odluka o izmenama i dopunama Odluke o određivanju uslova za ulazak u Republiku Sloveniju, zbog sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19.

 

Od subote, 9. 1. se tako ulazak u Sloveniju bez određivanja karantina dozvoljava licima koja prilože negativan rezultat PCR testa na prisustvo virusa SARS-CoV-2, koji nije stariji od 48 sati od trenutka uzimanja brisa i obavljen je u državi članici EU, šengenskog područja ili u institucijama u trećim državama, prepoznatim od strane NIJZ. Negativan rezultat testa izvršenog po metodi HAGT se priznaje ukoliko je urađen u državi članici EU, odnosno šengenskog područja.

 

Brzi testovi po HAGT metodi više se ne rade na graničnim prelazima.

 

Lice koje je prilikom prelaska granice upućeno na karantin od kuće može nakon 5 dana po određivanju karantina obaviti PCR test u Sloveniji i prekinuti karantnin negativnim rezultatom.

 

Ulazak u Republiku Sloveniju bez prilaganja negativnog rezultata testa na prisustvo virusa SARS-CoV-2 dozvoljava se sledećim izuzecima:

 

1.     prekogranični dnevni radni migrant, koji je u radnom odnosu u jednoj od država članica Evropske unije ili drugoj državi šengenskog područja, za šta ima dokaz, odnosno potpisanom izjavom dokazuje razlog za prelazak granice kao dnevni radni migrant i vraća se u roku od 14 sati od prelaska granice;

 

2.     lice koje je upućeno na ili sa izvršenja zadataka u sektoru međunarodnog prevoza i to pri prelasku granice dokazuje »Potvrdom za radnike u sektoru međunarodnog prevoza« iz Priloga 3 Potvrde Komisije o izvođenju zelenih voznih pojaseva iz Smernica u vezi sa merama za upravljanje granicama za zaštitu zdravlja i obezbeđivanje raspoloživosti robe i ključnih usluga (UL C br. 96 od dana 24. 3. 2020, str. 1) ili drugim odgovarajućim dokumentom iz kog se može videti da ga je uputio poslodavac;

 

3.     lice koje vrši prevoz robe u Republiku Sloveniju ili iz Republike Slovenije u privrednom saobraćaju, kao i za teretni saobraćaj u tranzitu i napušta Republiku Sloveniju u roku od 8 sati po prelasku granice;

 

4.     lice koje putuje u tranzitu kroz Republiku Sloveniju i napušta Republiku Sloveniju najkasnije u roku od 6 sati po ulasku;

 

5.     predstavniku stranog bezbednosnog organa (policije ili pravosuđa), koji izvršava zvanični zadatak i napušta Republiku Sloveniju čim je to po izvršenju zadatka moguće;

 

6.     lice koje je doveženo u Republiku Sloveniju spasilačkim ili sanitetnim vozilom, kao i pratećoj zdravstenoj pratnji u tom vozilu;

 

7.     lice sa diplomatskim pasošem;

 

8.     licu koje ima dokaz o planiranom zdravstvenom pregledu ili zahvatu u Republici Sloveniji, drugoj državi Evropske unije ili drugoj državi šengenskog područja i vraća se preko granice odmah po obavljenom zdravstvenom pregledu ili zahvatu. Ako na pregled ili zahvat ide maloletno lice, pod istim uslovima može ući i lice koje se stara o njemu, ako putuju zajedno;

 

9.     državljaninu države članice Evropske unije ili šengenskog područja, koji dolazi iz druge članice Evropske unije ili šengenskog područja, gde je čuvao i nudio pomoć licima kojima je to potrebno, brigu o i negu članova porodice, roditeljsku negu i kontakt sa detetom, ili je otklanjao neposrednu opasnost po zdravlje, život i nepokretnost, i preko granice se vraća u roku od 12 sati po prelasku granice;

 

 1. detetu koje nije navršilo 13 godina i granicu prelazi sa članom uže porodice, koji nije upućen u kućni karantin i nije mu zabranjen ulazak u Republiku Sloveniju;

 

11.  licu koje dnevno ili povremeno prelazi granicu zbog uključenosti u vaspitanje, obrazovanje ili naučno istraživanje u Republici Sloveniji ili državi članici Evropske unije ili šengenskog područja i to dokazuje odgovarajućim dokazima. Ako je lice iz ove tačke maloletno ili iz drugih razloga ne može putovati samo, pod istim uslovima može ući i lice koje ga prevozi, ali se po obavljenom prevozu mora vratiti preko granice;

 

12.  pripadniku služba zaštite i spasavanja, zdravstva, policije, vatrogasaca ili drugom licu koje vrši humanitarni prevoze ili nudi pomoć u spasavanju i otklanjanju posledica elementarnih nesreč in se vrača čez mejo najkasneje v 48 urah po prehodu meje.

 

Spisak srpskih laboratorija čiji rezultati se priznaju prilikom ulaska u Sloveniju:

 • Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

 • Klinički centar Vojvodine,

 • Direktorat za nacionalne referentne laboratorije Batajnica,

 • Medicinski fakultet Niš,

 • Laboratorija 'Vatreno oko' Beograd,

 • Laboratorija 'Vatreno oko' Niš,

 • Zavod za biocide i medicinsku ekologiju Beograd,

 • Institut za javno zdravlje Kikinda,

 • Institut za javno zdravlje Kragujevac,

 • Institut za javno zdravlje Niš,

 • Inštitut za javno zdravje Vojvodina,

 • Institut za javno zdravlje Sombor,

 • Institut za javno zdravlje Sremska Mitrovica,

 • Institut za javno zdravlje Subotica,

 • Institut za javno zdravlje Zrenjanin,

 • Institut za virusologiju, vakcine i serume 'Torlak',

 • Institut za javno zdravlje Srbije dr Milan Jovanović Batut,

 • Institut za javno zdravlje Pančevo,

 • Specijalistički veterinarski institut (VSI) Subotica,

 • VSI Kraljevo,

 • VSI Niš,

 • VSI Šabac.

   

Informacije o izmenama možete pročitati i na sajtu Vlade Republike Slovenije i Službenom glasniku Republike Slovenije.