Ambasada Republike Slovenije Beograd /Vesti /
31.08.2020  

USLOVI ZA ULAZAK U SLOVENIJU

USLOVI ZA ULAZAK U SLOVENIJU

Ulazkom u Republiku Sloveniju iz Republike Srbije dobije se 10-dana karantina. Negativni Covid-19 test važi 48 sati.

Više o prelasku granice:

https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/border-crossing/

Više o ograničenju ne nužnih putovanja:

https://www.policija.si/eng/newsroom/news-archive/103470-crossing-the-state-border-during-the-coronavirus-epidemic


SRBIJA SE NALAZI NA ŽUTOJ LISTI, ZA ULAZAK U SLOVENIJU JE, UZ POJEDINAČNE IZUZETKE, JOŠ UVEK POTREBAN 10-DNEVNI KARANTIN!

 

Od nedelje, 30.8.2020. Srbija je na žutoj listi. Slovenački državljani i stranci sa stalnim ili privremenim boravkom u Sloveniji i uži članovi njihovih porodica prilikom prelaska granice i dalje moraju u 10-dnevni karantin, osim ako spadaju u neki od sledećih (proširenih) izuzetaka:

-       prekogranični dnevni radni migrant koji je u radnom odnosu u jednoj od država članica EU ili drugoj državi šengenskog područja;

 

-       prekogranični nedeljni radni migrant koji je u radnom odnosu u jednoj od država članica EU ili drugoj državi šengenskog područja (uz PCR test*);

 

-       lice u privrednom prometu odnosno delatnostima, koje se prilikom prelaska granice identifikuje dokazima o vršenju prometa odnosno delatnosti u Republici Sloveniji ili inostranstvu (uz PCR test*);

 

-       lice koje vrši usluge za koje je potvrdu izdalo nadležno ministarstvo, i zbog neizvršenja tih usluga može doći, zbog određivanja karantina, do veće društvene ili privredne štete (uz PCR test*);

 

-       lice koje ima dokaz o planiranom zdravstvenom pregledu ili zahvatu u Republici Sloveniji, drugoj državi Evropske unije ili drugoj državi schengenskog područja, kao i njegovog pratioca, kada je isti obavezan zbog zdravstvenog stanja (uz PCR test*);

 

-       lice koje prelazi granicu (dnevno ili privremeno) zbog uključenosti u vaspitanje ili obrazovanje, ili naučno istraživanje u Republici Sloveniji, ili inostranstvu i to dokazuje odgovarajućim dokazima, kao i njegovi roditelji ili druga lica koje prevozi i vraćaju se preko granice u roku od 24 sata po ulasku;

 

 -       lice koje ide na sahranu bližeg rođaka i ima sve potrebne dokaze i negativan PCR test koji nije rađen u Sloveniji;

 

-       lice koje prelazi granicu iz porodičnih razloga zbog održavanja kontakata sa članovima uže porodice i ima sve potrebne dokaze i negativan PCR test koji nije rađen u Sloveniji. U uže članove porodice ubrajaju se: supružnik, roditelji, vanbračni partner, partner iz sklopljene ili nesklopljene partnerske veze i razvedeni supružnik, kao i partner kome je sudskom odlukom određena alimentacija, dete (bračno ili vanbračno dete, usvojenik i dete koje je odlukom nadležnog organa dovedeno u porodicu sa ciljem usvajanja)

 

-       lice koje prelazi granicu zbog hitnih i neodložnih ličnih obaveza ili iz hitnih poslovnih razloga i vraća se preko granice u najkraće vreme koje je potrebno za izvršenje obaveza, ali ne duže od 48 po prelasku granice, uz priložene odgovarajuće dokaze;

 

-       lice koje je profesionalni sportista, član pratećeg tima profesionalnog sportiste, sportski delegat ili sportski sudija i prelazi granicu zbog učešća na zvaničnom takmičenju međunarodnih sportskih saveza, što dokazuje odgovarajućim dokazom i prilaže negativan rezultat PCR testa*;

 

-       lice koje je dovedeno u Republiku Sloveniju spasilačkim ili sanitetskim vozilom i prateće zdravstveno osoblje u tom vozilu.

-        za studente iz država na crvenoj listi Odluka o određivanju i sprovođenju mera za sprečavanje širenja infektivnih bolesti predviđa izuzetak za ukjučenost u odgoj i obrazovanje ili u naučno istraživanje u Sloveniji. Za njih ne važi mera karantina, ali moraju da dokažu da će se obrazovati (potvrda o prijemu na studije, upis...)

 

* Slovenija prihvata rezultate PCR testova sledećih srpskih institucija:

https://www.nlzoh.si/o-nas/novice/46-aktualno/541-novica-73