Ambasada Republike Slovenije Beograd /Vesti /
27.08.2020  

OBAVEŠTENJE O RADU KONZULARNOG ODELJENJA

 

Ambasada RS u Beogradu od 31.8.2020. ponovo počinje sa radom u oblasti jedinstvenih dozvola za boravak i rad stranaca u Republici Sloveniji.

Podnosioci zahteva će za uzimanje otisaka prstiju morati da se prijave preko elektronske pošte:

consular.belgrade@gov.si

 

U zahtevu je potrebno navesti lične podatke (ime, prezime, datum rođenja), tip jedinstvene dozvole (rad, spajanje porodice, studiranje), kao i proslediti moguću potvrdu slovenačkog Ministarstva privrednog razvoja i tehnologije, odn. drugog resornog ministarstva, da je  zaposlenje hitno potrebno. Stranke isto tako molimo da u mejlu proslede i  potvrdu upravne jedinice koja je primila njihov zahtev za izdavanje jedinstvene dozvole (npr. plaćen račun, poziv za davanje otiska prstiju, odn. o dopuni zahteva).

Podnosioci zahteva će o terminu uzimanja otisaka biti obavešteni pismeno na adresu sa koje je zahtev poslat.

Termini će se određivati na osnovu sledećeg prioritetnog rasporeda:

-          stranci u procesu spajanja porodice, odnosno stranci po 47. članu, gde spadaju maloletna deca;

-          stranci za kojima interes pokaže nadležno ministarstvo odn. ako se iz dokumentacije vidi da je zaposlenje stranca hitno potrebno;

-          stranci koji su u RS primljeni na studijski program, istraživači i sl.

-          ostali zahtevi.

U slučaju da predloženi termin ne odgovara stranci, mora nas o tome odmah obavestiti i biće joj određen nov termin. Ako stranka ne otkaže termin blagovremeno, novi termin biće određen na osnovi novog zahteva bez uzimanja u obzir prioritetnog rasporeda.

 

UPOZORENJE!

 

Stranke pri dolasku u Ambasadu OBAVEZNO moraju koristiti zaštitnu masku i dezinfikovati ruke pre ulaska.

Zadržavanje u grupama ispred Ambasade je ZABRANJENO. Stranke dolaze u Ambasadu u tačno određenom terminu.