Veleposlaništvo RS Beograd /Novice /
14.01.2021  

OBVESTILO O SPREMEMBI VSTOPA V REPUBLIKO SLOVENIJO – 14. 1. 2021

OBVESTILO O SPREMEMBI VSTOPA V REPUBLIKO SLOVENIJO – 14. 1. 2021

Z 16. 1. 2021 stopa v veljavo nov Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19.

Od sobote, 16. 1. se vstop v Slovenijo brez odreditve karantene dovoli osebam, ki predložijo negativni izvid PCR testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je opravljen v državah članicah EU, schengenskega območja ali v institucijah v tretjih državah, ki so prepoznane s strani NIJZ. Negativni izvid testa po metodi HAGT (hitri antigenski test) se prizna, če je bil narejen v državi članici EU oziroma schengenskem območju in ni starejši od 24 ur.

Hitrih testi po HAGT metodi se na mejnih prehodih več ne izvajajo.

Oseba, ki je ob prehodu meje napotena v karanteno na domu, lahko opravi PCR test ali HAGT test v Sloveniji in z negativnim izvidom karanteno prekine. 

Vstop v Republiko Slovenijo iz države na rdečem seznamu (tudi Srbija)  brez napotitve v karanteno na domu ali brez predložitve negativnega izvida testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2 se dovoli naslednjim izjemam:

 

 1. čezmejnemu dnevnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant in se vrača v 14 urah po prehodu meje;

   

 2. dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se čez mejo vrne takoj po opravljenem delu;

   

 3. osebi, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev (UL C št. 96 z dne 24. 3. 2020, str. 1) ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec;

   

 4. osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije v gospodarskem prometu ter za tovorni in potniški promet v tranzitu in zapusti Republiko Slovenijo v 8 urah po prehodu meje;

   

 5. osebi, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo in zapusti Republiko Slovenijo najkasneje v 6 urah po vstopu;

   

 6. predstavniku tujega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in zapusti Republiko Slovenijo takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče in predstavniku slovenskega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in se iz druge države vrača takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče;

   

 7. osebi, ki je bila prepeljana v Republiko Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom, in spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu;

   

 8. osebi z diplomatskim potnim listom;

   

 9. osebi, ki je naročena na zdravstveno storitev v Republiki Sloveniji in se čez mejo vrne takoj po opravljeni storitvi. Če je na zdravstveno storitev naročena mladoletna oseba, lahko pod enakimi pogoji vstopi njen skrbnik, če potujeta skupaj;

   

 10. državljanu države članice Evropske unije ali schengenskega območja, ki prihaja iz druge članice Evropske unije ali schengenskega območja, kjer je opravljal varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oskrbo ali nego družinskih članov, starševsko skrb in stik z otrokom ali je odpravljal neposredno nevarnost za zdravje, življenje in premoženje, in se čez mejo vrača v roku 12 ur po prehodu meje;

   

 11. otroku, ki še ni dopolnil 13 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo;

   

 12. osebi, ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili. Če je oseba iz te točke mladoletna ali iz drugih razlogov ne more potovati sama, lahko pod enakimi pogoji vstopi tudi oseba, ki jo prevaža, vendar se mora čez mejo vrniti takoj po opravljenem prevozu.;

   

 13. pripadniku služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev ali drugi osebi, ki izvaja humanitarne prevoze ali nudi pomoč pri reševanju in odpravi posledic elementarnih nesreč in se vrača čez mejo najkasneje v 48 urah po prehodu meje.

 Seznam srbskih laboratorijev čigar izvidi se priznavajo ob vstopu v Slovenijo:

 • Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

 • Kličnini center Vojvodine,

 • Direktorat za nacionalne referencečne laboratorije Bajajnica,

 • Fakulteta za medicino Niš,

 • Laboratorij 'Vatreno oko' Beograd,

 • Laboratorij 'Vatreno oko' Niš,

 • Zavod za biocide in medicinsko ekologijo Beograd,

 • Inštitut za javno zdravje Kikinda,

 • Inštitut za javno zdravje Kragujevac,

 • Inštitut za javno zdravje Niš,

 • Inštitut za javno zdravje Vojvodina,

 • Inštitut za javno zdravje Sombor,

 • Inštitut za javno zdravje Sremska Mitrovica,

 • Inštitut za javno zdravje Subotica,

 • Inštitut za javno zdravje Zrenjanin,

 • Inštitut za virusologijo, cepiva in serume 'Torlak',

 • Inštitut za javno zdravje Srbije dr. Milan Jovanović Batut,

 • Inštitut za javno zdravje Pančevo,

 • Specialistični veterinarski inštitut (VSI) Subotica,

 • VSI Kraljevo,

 • VSI Niš,

 • VSI Šabac.

   

Informacije o spremembah lahko preberete tudi na spletni strani Vlade Republike Slovenije in Uradnem listu Republike Slovenije.