Veleposlaništvo RS Beograd /Novice /
12.04.2021  

Pogoji za vstop v Slovenijo (veljavni do 18. 4. 2021)

Državljana Republike Slovenije ali tujca z urejenim dovoljenjem za prebivanje v Sloveniji, ki prihaja iz Srbije, se napoti v karanteno za deset (10) dni, ki je ni mogoče predčasno prekiniti. Oseba v karanteno ne bo napotena, če ob prehodu meje predloži (splošne izjeme):

  1. negativni rezultat PCR testa na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa,
  2. potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da je prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali
  3. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva CMIRNATY proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni oziroma od prejema prvega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine AstraZeneca najmanj 21 dni.

Potrdila o testiranju in potrdila zdravnika iz 1. in 2. točke se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije oziroma schengenskega območja, v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike.

Izjeme brez karantene in negativnega testa PCR (posebne izjeme)   

Kategorije oseb, ki ne bodo napotene v karanteno in tudi ne potrebujejo negativnega testa PCR so:

  1. napoteni na opravljanje nalog v sektorju mednarodnega prevoza ali z njega;
  2. osebe, ki izvajajo prevoz blaga ali oseb v Republiko Slovenijo v gospodarskem prometu ali za tovorni ali potniški promet v tranzitu, če zapustijo Republiko Slovenijo v 8 urah po vstopu, in osebe, ki izvajajo prevoz blaga ali oseb iz Republike Slovenije v gospodarskem prometu in se v Republiko Slovenijo vrača v 8 urah po izstopu iz nje;
  3. osebe, ki potujejo v tranzitu čez Republiko Slovenijo in jo zapustijo najkasneje v 6 urah po vstopu;
  4. osebe z diplomatskim potnim listom;

5.     predstavnik tujega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in zapusti Republiko Slovenijo takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče, in predstavniku slovenskega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in se iz druge države vrača takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče;

6.     oseba, ki je bila prepeljana v Republiko Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom, in spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu;

7.     otrok, ki še ni dopolnil 15 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo;

8.     pripadnik služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev ali drugi osebi, ki izvaja humanitarne prevoze ali nudi pomoč pri reševanju in odpravi posledic elementarnih nesreč, in se čez mejo vrača v 24 urah po prehodu meje;

9.     pripadnik Slovenske vojske, ki se vrača iz mednarodne operacije ali misije;

10.  pripadnik policije ali uslužbencu državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini, ter uslužbencem državnih organov in akreditiranim novinarjem na službeni poti v tujini;

11.  oseba, ki še ni dopolnila 15 let in ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili;

12.   oseba, ki mejo prehaja iz nujnih razlogov, vezanih na odpravo neposredne nevarnosti za zdravje, življenje, premoženje ali nastanek materialne škode in se vrača čez mejo v 12 urah po prehodu meje.

 

 

Vstop v Republiko Slovenijo se brez napotitve v karanteno dovoli tudi naslednjim kategorijam oseb, ki prihajajo iz države ali regije na rdečem seznamu, če predložijo negativni rezultat PCR ali HAG testa na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od sedem dni od dneva odvzema brisa in je opravljen v državi članici EU ali schengenskega območja, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali ZDA:

1. čezmejnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic EU ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot delovni migrant, in se vrača v 5 dneh po prehodu meje;

2. osebi, ki je napotena na ali z čezmejnega opravljanja storitev v eni od držav članic EU ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje in se vrača najkasneje v 5 dneh po prehodu meje;

3. osebi, ki je že dopolnila 15 let in ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici EU ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili;

4. osebi, ki prevaža osebo, ki še ni dopolnila 15 let in ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici EU ali schengenskega območja oziroma osebo iz prejšnje točke in se čez mejo vrne takoj po opravljenem prevozu;

5. osebi, ki je naročena na zdravstveno storitev v Republiki Sloveniji in se čez mejo vrne takoj po opravljeni storitvi. Če je na zdravstveno storitev naročena mladoletna oseba, lahko pod enakimi pogoji vstopi njen skrbnik, če potujeta skupaj.