Veleposlaništvo RS Beograd /Novice /
09.08.2010  

Urejanje statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji

V Sloveniji je 24. julija 2010 začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (ZUSDDD), ki za upravne enote določa nove pristojnosti.

Več v rubriki "Konzularne informacije".

Z novelo ZUSDDD se odpravljajo neskladja Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Zakon) z Ustavo Republike Slovenije, kar je Ustavno sodišče ugotovilo 3. aprila 2003. V odločbi je odločilo, da se razveljavita določbi Zakona, ki določata rok treh mesecev za vložitev prošnje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje.

Poleg izvrševanja navedene ustavne odločbe novela ZUSDDD odpravlja tudi določene pomanjkljivosti, ki so se pokazale v praksi ob izvajanju zakona, in ki so posledica prenehanja prijave stalnega prebivališča državljanom drugih republik nekdanje SFRJ v registru stalnega prebivalstva. Novela ZUSDDD ureja tudi izdajo dovoljenja za stalno prebivanje in izdajo t.i. posebnih odločb.

Po noveli ZUSDDD lahko v skladu s 1. odstavkom 1. člena dovoljenje za stalno prebivanje pridobita dve kategoriji tujcev, ki so bili na dan 25.6.1991 državljani drugih republik nekdanje SFRJ in ki dovoljenja za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji še nimajo, in sicer:

- tujci, ki so bili na dan 25.6.1991 državljani drugih republik nekdanje SFRJ in so imeli na dan 23.12. 1990 v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče pod pogojem, da v Republiki Sloveniji od 23.12.1990 dalje dejansko živijo;

- tujci, ki so bili na dan 25.6.1991 državljani drugih republik nekdanje SFRJ in so na dan 25.6.1991 prebivali v Republiki Sloveniji pod pogojem, da v Republiki Sloveniji od 25.6.1991 dalje tudi dejansko neprekinjeno živijo.