Veleposlaništvo RS Beograd /Novice /
06.11.2020  

Obvestilo o spremembi vstopa v Slovenijo

Vlada Republike Slovenije je v četrtek, 5.11.2020 sprejela odločitev, da je z nedeljo, 8.11. 2020 Srbija uvrščena na rdeči seznam držav. Osebi, ki vstopa v Republiko Slovenijo in ima prebivališče v Srbiji ali prihaja iz Srbije, se zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 tako odredi karantena za deset dni.

Karantena osebi ne bo odrejena, če ob prehodu meje predloži negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od 48 ur. Test mora biti narejen v državi članici EU, državi članici schengenskega območja ali eni izmed naslednjih srbskih institucij:

 • Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

 • Kličnini center Vojvodine,

 • Direktorat za nacionalne referencečne laboratorije Bajajnica,

 • Fakulteta za medicino Niš,

 • Laboratorij 'Vatreno oko' Beograd,

 • Laboratorij 'Vatreno oko' Niš,

 • Zavod za biocide in medicinsko ekologijo Beograd,

 • Inštitut za javno zdravje Kikinda,

 • Inštitut za javno zdravje Kragujevac,

 • Inštitut za javno zdravje Niš,

 • Inštitut za javno zdravje Vojvodina,

 • Inštitut za javno zdravje Sombor,

 • Inštitut za javno zdravje Sremska Mitrovica,

 • Inštitut za javno zdravje Subotica,

 • Inštitut za javno zdravje Zrenjanin,

 • Inštitut za virusologijo, cepiva in serume 'Torlak',

 • Inštitut za javno zdravje Srbije dr. Milan Jovanović Batut,

 • Inštitut za javno zdravje Pančevo,

 • Specialistični veterinarski inštitut (VSI) Subotica,

 • VSI Kraljevo,

 • VSI Niš,

 • VSI Novi Sad,

 • VSI Šabac.

Izjeme brez karantene in negativnega testa

Vstop brez karantene ali negativnega testa se dovoli:

 1. osebi, ki je napotena na opravljanje nalog v sektorju mednarodnega prevoza ali z njega;
 2. osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Republiko Slovenijo ali iz nje v gospodarskem prometu ter za tovorni in potniški promet v tranzitu* in zapusti Slovenijo v 12 urah po prehodu meje;
 3. osebi, ki potuje v tranzitu* čez Republiko Slovenijo in jo zapusti najpozneje v 12 urah po vstopu;
 4. osebi, ki prehaja mejo (dnevno ali občasno) zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali tujini in to izkazuje z ustreznimi dokazili, ter njenim staršem oziroma drugi osebi, ki jo prevažajo, in se vračajo čez mejo v 24 urah po prehodu meje;
 5. osebi, ki prehaja mejo zaradi nujnih neodložljivih osebnih opravkov ali nujnih poslovnih razlogov in to izkaže z ustreznim dokazilom ter se vrača čez mejo v najkrajšem času, ki je potreben za izvedbo opravila, vendar ne več kot 48 ur po prehodu meje (velja tudi za ožje družinske člane* osebe, če potujejo skupaj z njo);
 6. osebi, ki je bila prepeljana v Republiko Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom, in spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu;
 7. osebi, ki ima dokazilo o načrtovanem nujnem zdravstvenem pregledu ali posegu* v državi članici EU ali schengenskega območja ter se vrača čez mejo takoj po končanem zdravstvenem pregledu ali posegu oziroma takoj, ko mu zdravstveno stanje to dopušča (skupaj z njenim spremljevalcem, kadar je ta zaradi zdravstvenega stanja nujno potreben);
 8. osebi, ki prehaja mejo iz družinskih razlogov zaradi vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani in se vrača čez mejo v 72 urah po prehodu meje;
 9. osebi, ki še ni dopolnila 14 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki je predložil negativni test.

*Navedena informacija vsebuje izjeme, ki se nanašajo na splošno populacijo. Dodatne izjeme lahko najdete na spletni strani Vlade RS na naslednjem linku:

https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/

Tranzit pomeni, da mora oseba v dvanajstih urah zapustiti Slovenijo, pri tem pa mora pot opraviti brez nepotrebnega in odvečnega ustavljanja ter zapuščanja tranzitne poti. Potniki lahko na poti opravijo nujna opravila v tranzitu, kot je točenje goriva, postanek za fiziološke potrebe, ne smejo pa tudi prenočevati. Oseba v tranzitu mora imeti s sabo veljavno potovalno listino (tudi vizum ali dovoljenje za prebivanje, ko je to potrebno) ter dokument o namenu in cilju tranzita (od 14. julija naprej morajo dokument o namenu in cilju tranzita predložiti samo nerezidenti EU; za rezidente EU zadostuje veljavna potovalna listina). Osebi, za katero se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bo mogla zapustiti ozemlja Slovenije, se vstop v Slovenijo ne dovoli.

* Kot ožji družinski člani se štejejo: zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene ali nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec ter partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, in njihovi starši, zakonski in nezakonski otrok, posvojenec in otrok, ki je z odločbo pristojnega organa nameščen v družino z namenom posvojitve.

* Pod nujne zdravstvene preglede in posege se štejejo tisti, pri katerih bi se lahko zaradi opustitve obravnave zgodilo poslabšanje zdravstvenega stanja (npr. kemoterapije, posebni diagnostični postopki, storitve na terciarni ravni zdravstvenega varstva). Pod nujne zdravstvene preglede in posege pa se ne štejejo tiste storitve, ki jih je mogoče opraviti v matični državi ali so rutinski specialistični pregledi (prvi pregledi v ginekologiji, okulistiki, dermatologiji ipd.) ter preventivni pregledi.

Med ustrezna dokazila za dokazovanje nujnih neodložljivih opravkov iz 5. točke spadajo na primer sodne odločbe ali drugi podobni akti, s katerimi oseba uveljavlja pravice do stikov z otroki.