Veleposlaništvo RS Beograd /Novice /
18.12.2020  

POGOJI ZA VSTOP V REPUBLIKO SRBIJO,18. 12. 2020

Zaradi zaščite pred vnosom nalezljivih bolezni na ozemlje Republike Srbije, bo vsem tujcem, ki od 20. decembra 2020 želijo potovati  v Republiko Srbijo, dovoljen vstop samo z negativnim RT-PCR testom na prisotnost virusa SARS-CoV-2, ki ne sme biti starejsi od 48 ur in je izdan s strani referenčnega labaratorija države iz katere tujci prihajajo oziroma iz katere vstopajo v Republiko Srbijo.  

Tujci se morajo testirati pred potovanjem in ne ob prihodu v Republiko Srbijo. Vstop v Republiko Srbijo brez negativnega RT-PCR testa ne bo mogoč.

V primeru, da potnik zamudi rok veljavnosti testa (48 ur), kar pa ni krivda potnika, ampak je posledica drugih nepredvidljivih dejavnikov (zamuda/prestavitev leta, odhoda avtobusa, vlaka in dr.), se veljavnost testa podaljša na 72 ur.

Državljanom Republike Srbije in tujcem z urejenim stalnim ali začasnim bivanjem v Republiki Srbiji, ki pri vhodu v Republiko Srbijo  nimajo negativnega RT-PCR testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2 ali je  starejši od 48 ur ali pa ni izdan s strani referenčnega labaratorija države iz katere prihajajo, se odredi 10 dnevna karantena na domu od datuma vstopa v Republiko Srbijo z obveznim javljanjem pristojni COVID ambulanti ali območnem pristojnem zavodu za javno zdravje, v roku 24 ur od vstopa na območje Republike Srbije.

Osebe se morajo javiti COVID ambulanti ali Zavodu za javno zdravje preko elektronske prijave na naslovu: www.e-zdravlje.gov.rs.

Predpisani pogoji za vstop v Republiko Srbijo ne veljajo za naslednje izjeme:

1) za tuje državljane, ki tranzitirajo skozi Republiko Srbijo. Tranzit ne sme biti daljši od 12 ur;

2) za posadko in kabinsko osebje letala katerega končni cilj je Republika Srbija;

3) za posadko, osebje in potnike, ki so v tranzitu oziroma transferju preko mednarodnih letališč Republike Srbije;

4) za akreditirane člane osebja tujih diplomatsko-konzularnih predstavništev in pisarn mednarodnih organizacij kot tudi njihovih družin, ki so imetniki posebnih osebnih izkaznic oziroma identifikacijskih dokumentov izdanih s strani Ministrstva za zunanje zadeve in Generalnega sekretariata Vlade;

5) za mladoletne osebe do 12 let, če imajo starši, skrbniki ali druge osebe, ki so v spremstvu otroka, veljaven negativen test, v kolikor je le-ta zanje potreben;

6) za pripadnike tujih vojaških, policijskih in drugih varnostnih služb, ki so v tranzitu preko ozemlja Republike Srbije ali v Republiko Srbijo prihajajo zaradi opravljanja uradnih nalog s predhodno najavo;

Navedeni pogoji za vstop v Republiko Srbijo ne veljajo za tuje državljane pri opravljanju mednarodnega prevoza zaradi prevzema ali razkladanja blaga ali prevoza oseb v oz. preko Republike Srbije, ko gre za posadke:

1) tovornih vozil pri opravljanju mednarodnega cestnega prometa. V kolikor gre za tranzit je omejen na 12 ur od vstopa v Republiko Srbijo;

2) tovornih ladij, ki prevažajo blago v eno izmed domačih pristanišč. V primeru tranzitne plovbe na mednarodni plovni poti skozi teritorij Republike Srbije, se tranzitomejuje na 90 ur za ladje in 60 ur za plovila na lastni pogon od trenutka vhoda v Republiko Srbijo v primeru plovbe gorvodno, oziroma72 ur za ladje oz. 54 ur  za plovila na lastni pogon od trenutka vstopa na teritorij Republike Srbije pri plovbi dolvodno;

3) avtobusov v rednem in mednarodnem potniškem prometu, tako v tranzitu kot v primeru ko je začetna in končna destinacija Republika Srbija;

4) železniških vozil in osebja vlakov;

5) vnaprej dogovorjenih humanitarnih konvojev.  

Vse podrobnosti navedene v zakonu in izjemah pri vstopu v Srbijo lahko preberete na spletni srani:

www.pravno-<wbr />informacioni-sistem.rs/<wbr />SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=<wbr />bebb1e1c-0b22-49a6-b22a-<wbr />6625197dc0e6®actid=431263&<wbr />doctype=reg

www.pravno-<wbr />informacioni-sistem.rs/<wbr />SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/<wbr />ministarstva/uputstvo/2020/<wbr />151/1/reg