Veleposlaništvo RS Beograd /Novice /
14.05.2021  

VSTOP V SRBIJO

Pogoji za vstop v Republiko Srbijo v času pandemije virusa COVID-19

 Tuji državljani brez urejenega statusa v Srbiji

Zaradi zaščite pred vnosom nalezljivih bolezni na ozemlje Republike Srbije je tujcem do nadaljnjega dovoljen vstop samo z negativnim RT-PCR testom na prisotnost virusa SARS-CoV-2. Test ne sme biti starejši od 48 ur in mora biti izdan s strani referenčnega laboratorija države iz katere tujci prihajajo oziroma iz katere vstopajo v Republiko Srbijo.  

Omejitev se ne nanaša na državljane Republike Albanije, Bosne in Hercegovine, Republike Bugarske, Madžarske, Republike Severne Makedonije in Črne Gore, ko prihajajo v Republiko Srbijo iz držav, katerih so državljani. Osebam, ki niso državljani teh držav, ampak imajo urejeno začasno ali stalno bivanje v teh državah in v Republiko Srbijo vstopajo neposredno iz njih, se dovoli vstop pod pogojem da v roku 48 ur po prehodu meje dostavijo pristojnemu zavodu za javno zdravje negativen RT-PCR test ali antigen test na prisotnost SARS-CoV-2, izdan s strani tujega referenčnega laboratorija Republike Srbije.

Predpisani pogoji za vstop v Republiko Srbijo ne veljajo za naslednje izjeme:

 1. za osebe, ki so bile cepljene v Republiki Srbiji in imajo ustrezno potrdilo, ter državljane s katerimi Republika Srbija ima sporazum o priznavanju certifikatov o cepljenju, ki so cepljeni v tisti državi in imajo ustrezno potrdilo izdano s strani pristojnega organa le-te države – t.i. kovid cepilne legitimacije (države: Madžarska, Turčija). V obeh primerih morajo osebe bit popolno cepljene (cepljeni z dvema dozama, oziroma z eno dozo – če so vakcinirani z AstraZeneca COVID-19 vaccine).

 2. za tuje državljane, ki so v tranzitu skozi Republiko Srbijo. Tranzit ne sme biti daljši od 12 ur;

 3.  za posadko in kabinsko osebje letala katerega končni cilj je Republika Srbija;

 4. za posadko, osebje in potnike, ki so v tranzitu oziroma transferju preko mednarodnih letališč Republike Srbije;

 5. za mladoletne osebe do 12 let, če imajo starši, skrbniki ali druge osebe, ki so v spremstvu otroka, veljaven negativen test, v kolikor je le-ta zanje potreben; 

 6. za osebe, ki so polno cepljeni (cepljeni z dvema dozama, oziroma z eno dozo – če so cepljeni z AstraZeneca COVID-19 vaccine) v Republiki Srbiji in imajo potrdilo, ki je bilo izdano s strani zdravstvene ustanove, oziroma pristojnih organov.

 7. Navedeni pogoji za vstop v Republiko Srbijo ne veljajo za tuje državljane pri opravljanju mednarodnega prevoza zaradi prevzema ali razkladanja blaga ali prevoza oseb v oz. preko Republike Srbije, ko gre za posadke:

  tovornih vozil pri opravljanju mednarodnega cestnega prometa. V kolikor gre za tranzit je omejen na 12 ur od vstopa v Republiko Srbijo; 

  tovornih ladij, ki prevažajo blago v eno izmed domačih pristanišč. V primeru tranzitne plovbe na mednarodni plovni poti skozi teritorij Republike Srbije, se tranzitomejuje na 90 ur za ladje in 60 ur za plovila na lastni pogon od trenutka vhoda v Republiko Srbijo v primeru plovbe gorvodno, oziroma72 ur za ladje oz. 54 ur  za plovila na lastni pogon od trenutka vstopa na teritorij Republike Srbije pri plovbi dolvodno;

  avtobusov v rednem in mednarodnem potniškem prometu, tako v tranzitu kot v primeru ko je začetna in končna destinacija Republika Srbija;

   železniških vozil in osebja vlakov;

  vnaprej dogovorjenih humanitarnih konvojev.  

  za tuje državljane, ki tranzitirajo skozi Republiko Srbijo. Tranzit ne sme biti daljši od 12 ur;

  Srbski državljani in tujci z urejenim dovoljenjem za bivanje v Srbiji

Državljanom Republike Srbije in tujim državljanom z urejenim bivanjem v Republiki Srbiji, ki prihajajo iz držav z nestabilno epidemiološko situacijo, in nimajo negativnega RT-PCR testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2, ki je bil izdan s strani referenčnega laboratorija države iz katere prihajajo, oziroma negativnega Antigen FIA Rapid testa, ki ni starejši od 48 ur od datuma izdajanja rezultata ter osebam, ki prihajajo iz Združenih Držav Amerike bodo napoteni v karanteno na domu (10 dni).

V primeru, da potnik zamudi rok veljavnosti testa (48 ur), kar pa ni krivda potnika, ampak je posledica drugih nepredvidljivih dejavnikov (zamuda/prestavitev leta, odhoda avtobusa, vlaka in dr.), se veljavnost testa podaljša na 72 ur.

Osebe se morajo javiti COVID ambulanti ali Zavodu za javno zdravje preko elektronske prijave na naslovu: www.e-zdravlje.gov.rs.

 

Predpisani pogoji za vstop v Republiko Srbijo ne veljajo za naslednje izjeme:

1) državljane Republike Srbije in tuje državljane z urejenim bivanjem v Republiki Srbiji, ki prihajajo iz: Republike Albanije, Bosne in Hercegovine, Republike Bolgarije, Republike Severne Makedonije in Črne Gore in Madžarske;

 

2) za tuje državljane, ki tranzitirajo skozi Republiko Srbijo. Tranzit ne sme biti daljši od 12 ur;

 

3) za posadko in kabinsko osebje letala katerega končni cilj je Republika Srbija;

 

4) za posadko, osebje in potnike, ki so v tranzitu oziroma transferju preko mednarodnih letališč Republike Srbije;

5)za posadko in kabinsko osebje katerim je skrajnja destinacija Republika Srbija;

 6) za akreditirane člane osebja tujih diplomatsko-konzularnih predstavništev in pisarn mednarodnih organizacij kot tudi njihovih družin, ki so imetniki posebnih osebnih izkaznic oziroma identifikacijskih dokumentov izdanih s strani Ministrstva za zunanje zadeve in Generalnega sekretariata Vlade;

 7) za člane posadke, ki opravljajo mednarodne prevoze;

8) za mladoletne osebe do 12 let

9) za pripadnike tujih vojaških, policijskih in drugih varnostnih služb, ki so v tranzitu preko ozemlja Republike Srbije ali v Republiko Srbijo prihajajo zaradi opravljanja uradnih nalog s predhodno najavo;

10) za državljane Republike Srbije in tuje državljane, ki so popolnoma cepljeni (cepljeni z dvema dozama, oziroma z eno dozo – če so vakcinirani z AstraZeneca COVID-19 vaccine) v Republiki Srbiji in ki o tem imajo potrdilo, ki je bilo izdano s strani zdravstvene ustanove, oziroma organov;

Omejitev se ne nanaša na državljane Republike Albanije, Bosne in Hercegovine, Republike Bugarske, Madžarske, Republike Severne Makedonije in Črne Gore, ko prihajajo v Republiko Srbijo iz držav, katerih so državljani. Osebam, ki niso državljani teh držav, ampak imajo odobreno začasno ali stalno bivanje v teh državah in v Republiko Srbijo vstopajo direkt iz njih, se dovoli vstop pod pogojem da v roku 48 ur po prehodu meje dostavijo teritorialno nadežnom zavodu za javno zdravje negativen RT-PCR test ali antigen test na prisotnost SARS-CoV-2, izdan s strani tujega referenčnega laboratorija Republike Srbije.

Navedeni pogoji za vstop v Republiko Srbijo ne veljajo za tuje državljane pri opravljanju mednarodnega prevoza zaradi prevzema ali razkladanja blaga ali prevoza oseb v oz. preko Republike Srbije, ko gre za posadke:

 1) tovornih vozil pri opravljanju mednarodnega cestnega prometa. V kolikor gre za tranzit je omejen na 12 ur od vstopa v Republiko Srbijo;

 2) tovornih ladij, ki prevažajo blago v eno izmed domačih pristanišč. V primeru tranzitne plovbe na mednarodni plovni poti skozi teritorij Republike Srbije, se tranzit omejuje na 90 ur za ladje in 60 ur za plovila na lastni pogon od trenutka vhoda v Republiko Srbijo v primeru plovbe gor vodno, oziroma72 ur za ladje oz. 54 ur  za plovila na lastni pogon od trenutka vstopa na teritorij Republike Srbije pri plovbi dol vodno;

 3) avtobusov v rednem in mednarodnem potniškem prometu, tako v tranzitu kot v primeru ko je začetna in končna destinacija Republika Srbija;

 4) železniških vozil in osebja vlakov;

 5) vnaprej dogovorjenih humanitarnih konvojev.  

___________________________________________________________________________

Vstop v Republiko Srbijo iz poslovnih razlogov je mogoč tudi pod naslednjimi pogoji:

 

Srbija tujim državljanom omogoča vstop iz poslovnih razlogov brez PCR testa pod pogojem da v 24 urah po prečkanju državne meje Gospodarski zbornici Srbije ('Privredna komora Srbije') predložijo negativni PCR test ali antigenski test na prisotnost virusa SARS-CoV-2, ki ga je izdal referenčni laboratorij Republike Srbije.

 

Gospodarstveniki, ki nameravajo iz poslovnih razlogov obiskati Srbijo, morajo o tem 48 ur pred prihodom obvestiti srbsko gospodarsko zbornico, ki bo informacijo posredovala upravi mejne policije.
Pred prihodom morajo gospodarstveniki poslati memorandum (ki je pravilno podpisan, overjen in registriran) na e-naslov: inocovid19@pks.rs ali izpolniti spletni obrazec.

 

Memorandum mora vsebovati naslednje podatke:

 

a. Ime in priimek osebe / oseb, ki prihajajo v Republiko Srbijo
b. Številka potnega lista in ime države, v kateri je bila izdana potna listina
c. Poslovni razlog za prihod v Republiko Srbijo
d. Datum vstopa v Srbijo in ime mejnega prehoda
e. Številka leta / registrska številka vozila
f.  Naslov bivanja v Republiki Srbiji, trajanje bivanja (od-do), kontaktna telefonska številka in e-pošta.

 

Več informacij in spletni obrazec najdete na strani PK: https://inocovid.pks.rs/.

 

Vse podrobnosti navedene v zakonu in izjemah pri vstopu v Srbijo lahko preberete na spletni srani:

 

www.mfa.gov.rs/sr/index.php/teme/corona19172020

 

https://www.srbija.gov.rs/vest/511278/sve-epidemijske-mere-ostaju-na-snazi-do-daljeg.php

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2020/151/1/reg