Veleposlaništvo RS Beograd /Novice /
14.05.2010  

Zasedanje Mešane komisije za gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Srbijo

V Beogradu je v dneh od  13. in 14. maja 2010  potekalo drugo zasedanje Mešane komisije za gospodarsko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo.

Slovenskemu delu  Mešane komisije je predsedoval Veleposlanik Vladimir Gasparič, generalni direktor Direktorata za gospodarsko diplomacijo in razvojno sodelovanje v Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije, srbskemu delu pa je predsedovala Vesna Arsić, državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarstvo in regionalni razvoj Republike Srbije.

 

Predhodno zasedanje Mešane komisije je potekalo v letu 2001, tako da je bilo tokratno zasedanje po daljšem času pomemben korak h krepitvi gospodarskega sodelovanja med državama.

Zasedanje je potekalo v prijateljskem vzdušju in prineslo mnogo konkretnih dogovorov in predlogov, ki bodo pripomogli k boljšemu poslovanju slovenskih in srbskih podjetij na obeh trgih in spodbujalo sodelovanje na področju naložb.

Cilj zasedanja Mešane komisije je bila natančna preučitev vseh vidikov gospodarskega sodelovanja med državama, srečanje strokovnjakov s področja financ, kmetijstva, prometa, rudarstva in energetike ter turizma.

V kratkem je predviden tudi podpis Memoranduma med Javno agencijo RS  za podjetništvo in tuje investicije ter Srbsko Agencijo za tuja vlaganja in promocijo izvoza z namenom krepitve sodelovanja in investicijske aktivnosti podjetij iz obeh držav.

V sklopu gospodarskega sodelovanja med  državama sta se strani strinjali, da je  na finančnem področju  nujno potrebno  urediti vprašanje vzajemnosti pri vračilu davka na dodano vrednost. 

Na področju kmetijstva je srbska stran izrazila interes po prenosu  slovenskega znanja in dobrih praks, predvsem na področju razvoja podeželja in varne hrane,  slovenska stran pa se zavzema za poglobitev poslovnih odnosov z gospodarskimi subjekti v Republiki Srbiji na področju  kmetijstva in živilsko predelovalne industrije.

Obe strani sta izrazili zadovoljstvo nad poskusno vzpostavitvijo letalske povezave Portorož-Beograd-Portorož. Glede na to, da zasedanja bilateralne mešane komisije za prevoze v cestnem prometu ni bilo že od leta 2005, sta se strani dogovorili, da se  bo srečanje realiziralo v juniju 2010. Istočasno sta se dogovorili o poglobljenem sodelovanju na področju implementacije evropske zakonodaje s področja prometa.

Strani sta izmenjali informacije o nekaterih energetskih projektih ter razmerah v energetskem in rudarskem sektorju. Republika Slovenija se zelo zanima za naložbe v energetske projekte v Republiki Srbiji.

Strani sta preučili možnosti za oblikovanje delovne skupine strokovnjakov pristojnih ministrstev za področje turizma za izvedbo skupnih projektov, zlasti pri prenosu znanj in izkušenj s črpanjem sredstev evropskih skladov v procesu evropskih integracij. V zvezi s tem je bila v pogovorih obravnavana možnost organizacije delavnice v Beogradu na temo črpanja sredstev EU.

Obe strani sta se strinjali, da je potrebno vložiti dodatne napore v promocijo vlaganj na področju turizma obeh držav, kot tudi za skupni nastop na tretjih turističnih trgih. 

Pogovor je tekel tudi o razvojni pomoči. Republika Srbija je v letu 2009 prejela za 1,4 mio EUR slovenske razvojne pomoči. Mednarodno razvojno sodelovanje z Republiko Srbijo bo v letu 2010 potekalo na projektni ravni. Slovenska stran bo tudi v letošnjem letu nadaljevala s podpiranjem razvoja grozdov ter sodelovanjem slovenskih in srbskih podjetij s področja avtomobilske in lesnopredelovalne industrije. Republika Slovenija bo nudila strokovno tehnično pomoč, ki bo usmerjena predvsem na podporo administrativnim kapacitetam in institucijam v procesu integracije Republike Srbije v EU. 

Strani sta se dogovorili, da bo tretje zasedanje Mešane komisije  potekalo v Ljubljani leta 2011, natančen datum se bo določil po diplomatski poti. 

 

*****

 

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je Republika Srbija  10. najpomembnejša zunanjetrgovinska partnerica Republike Slovenije po vrednosti blagovne menjave v letu 2009. Ta je znašala 793,7 mio EUR oziroma 27,3 % manj kot leta 2008, kar pa je po ocenah posledica svetovne finančne in gospodarske krize.  

Izvoz iz Republike Slovenije v Republiko Srbijo je znašal 532,6 mio EUR in se je v primerjavi z letom 2008 zmanjšal za 24,8 %. Uvoz iz Republike Srbije v Republiko Slovenijo je v tem obdobju znašal 261,1 mio EUR, kar je 31,8-odstotno zmanjšanje glede na leto 2008. 

Po podatkih Banke Slovenije za leto 2009 je skupna storitvena menjava Republike Slovenije z Republiko Srbijo znašala 204 mio EUR (7,7-odstotno zmanjšanje v primerjavi z letom 2008), pri čemer je slovenski izvoz storitev znašal 112 mio EUR (17,5 % manj kot leta 2008), uvoz pa 92 mio EUR (7-odstotna rast glede na leto 2008).  

Republika Srbija je na prvem mestu med naložbenimi destinacijami Republike Slovenije. Po podatkih Banke Slovenije je kumulativna vrednost slovenskih naložb v Republiki Srbiji konec leta 2008 znašala 1.635 mio EUR.  

Po začasnih podatkih Banke Slovenije je konec leta 2009 ta vrednost znašala 1,72 mia EUR (datum preseka podatkov 12. 3. 2010). V Republiki Srbiji je registriranih več kakor 1500 slovenskih podjetij.