Veleposlaništvo RS Beograd /Novice /
12.03.2010  

Vlada Republike Slovenije sprejela predlog Deklaracije o Zahodnem Balkanu

Vlada Republike Slovenije je 11. marca 2010 sprejela Predlog Deklaracije o Zahodnem Balkanu in Smernice za delovanje Republike Slovenije do Zahodnega Balkana. 

Predlog Deklaracije o Zahodnem Balkanu potrjuje zavezanost RS k sodelovanju, pomoči in razvoju regije Zahodnega Balkana. Zahodni Balkan je glede na strateške zunanjepolitične dokumente in usmeritve slovenskega gospodarstva prioritetna regija za Republiko Slovenijo. Republika Slovenija podpira približevanje in vključevanje držav Zahodnega Balkana v evro-atlantske povezave, s ciljem ustvarjanja območja trajne varnosti in razvoja v regiji. Zato si bo Republika Slovenija prizadevala za krepitev sodelovanja in povezovanja z in med državami v regiji na vseh področji delovanja. 

V Predlogu Deklaracije o Zahodnem Balkanu se RS zavzema za krepitev odnosov z vsemi sosednjimi državami in državami ožje regije, še posebej z državami Zahodnega Balkana – Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno goro, Makedonijo, Albanijo in Kosovom – in za poglobitev regionalnega sodelovanja med njimi, z namenom, da med seboj ustvarijo oblike tvornega sodelovanja in vzajemne pomoči. RS si bo prizadevala za čim prejšnjo in čim bolj učinkovito povezovanje vseh držav Zahodnega Balkana na vseh področjih, političnem, varnostnem, prometnem, gospodarskem, energetskem, telekomunikacijskem, kmetijskem, na področju zdravstva, socialne in ekonomske kohezije, okolja ter drugih, s ciljem, da se omogoči čim bolj svoboden pretok ljudi, blaga, storitev, kapitala in znanja v celotni regiji. 

Smernice za delovanje RS do Zahodnega Balkana predstavljajo podlago in vzvod za okrepljeno in bolj koordinirano delovanje RS na Zahodnem Balkanu. Definirajo prednostna področja in ukrepe, ki bi bili potrebni za učvrstitev pozicije RS na Zahodnem Balkanu, predvsem z bolj usklajenim in koordiniranim nastopanjem vseh subjektov, tako državnih kot gospodarskih in drugih. Končni cilj je ustvarjanje ugodnega okolja na Zahodnem Balkanu za zastopanje slovenskih nacionalnih interesov in za slovensko gospodarstvo ter prispevanje k trajni stabilnosti celotne regije. Cilj Smernic za delovanje RS do Zahodnega Balkana je tudi identifikacija in odprava notranjih administrativnih ovir v RS v odnosih do regije, s čimer bi pospešili gospodarske, ekonomske, socialne in komunikacijske tokove z regijo ter posledično utrdili - in hkrati obnovili - povezanost Balkana, tako iz pozitivnih izkušenj nekdanje skupne države kot tudi iz odnosov, ki so jih sosednje države z njo tradicionalno imele. 

Dostopno tudi na:

http://www.mzz.gov.si/nc/si/splosno/cns/novica/article/6/26659/75f69db991/