Veleposlaništvo RS Beograd /Novice /
31.08.2017  

SLOVENIJA PREVZELA NASLEDNJI SVEŽENJ ARHIVSKEGA GRADIVA IZ NASLEDSTVA PO SFRJ

BEOGRAD, 30.8.2017

 

Veleposlanik Republike Slovenije v Srbiji Vladimir Gasparič je v imenu Republike Slovenije danes v arhivu Ministrstva za zunanje zadeve Republike Srbije prevzel 60 mednarodnih sporazumov, katerih depozitar je bila nekdanja SFRJ in ki se nanašajo izključno na ozemlje Republike Slovenije. Hkrati s sporazumi je Slovenija prevzela tudi mejno dokumentacijo za mejo z Italijo, Avstrijo in Madžarsko.

 

Sporazum o vprašanjih nasledstva, ki so ga 29. junija 2001 na Dunaju podpisale države naslednice SFRJ, določa po kakšnem ključu preidejo arhivi nekdanjih zveznih republik in državni arhivi SFRJ na posamezne države naslednice ter pod kakšnimi pogoji postanejo arhivi njihova skupna dediščina.

 

Po slavnostni primopredaji prvega svežnja arhivskega gradiva, ki ga je decembra 2016 prevzela visoka predstavnica Republike Slovenije za nasledstvo dr. Ana Polak Petrič, so se pogovori s srbskimi sogovorniki nadaljevali. Zunanje ministrstvo Republike Srbije je pričelo s pripravo naslednjih gradiv ter s strokovnjaki slovenskega zunanjega ministrstva pregledovalo obsežne, nekoč jugoslovanske, arhivske fonde.

 

Uspešno sodelovanje je privedlo tudi do tokratnega prevzema mednarodnih sporazumov, katerih pogodbenica je bila nekdanja SFRJ in ki se nanašajo izključno na ozemlje ali institucije Republike Slovenije (t.i. radicirani mednarodni sporazumi). Po Prilogi D Sporazuma o vprašanjih nasledstva radicirane mednarodne sporazume namreč preidejo posameznim republikam nekdanje SFRJ. Med njimi so tudi Sporazum med SFRJ in Republiko Avstrijo o skupni državni meji (8.4.1965), Konvencija med Izvršnim svetom Skupščine SFRJ in Vlado Republike Italije o vzdrževanju državne meje (29.10.1980) ter sporazum, katerega pogodbenica je bila še Kraljevina Jugoslavija: Konvencija o sistematizaciji premoženjskih interesov nekdanjih dežel Kranjske, Goriške ter Gradiške, pravnih oseb javnega prava, ki so izvrševale svoje funkcije na ozemlju zgoraj imenovanih dežel in glede služnostnih pravic, ki se nanašajo na omenjene dežele (18.7.1939).

 

Hkrati s sporazumi, je Slovenija prevzela tudi mejno dokumentacijo za mejo z Italijo (kopenska meja), Madžarsko (cona A) ter Avstrijo, ki med drugim vsebujejo geodetske in topografske podatke ter zemljevide.

 

S tokratnim prevzemom je Slovenija pridobila veliko večino vseh radiciranih mednarodnih sporazumov, ki ji pripadajo skladno s Prilogo D Sporazuma o vprašanjih nasledstva. A delo pisarne visoke predstavnice za nasledstvo, zunanjega ministrstva, veleposlaništva ter strokovnjakov s področja arhivov nekdanje SFRJ se s tem ne konča. Mednarodni sporazumi so za državno identiteto in izvajanje njene suverenosti velikega pomena, a vendar predstavljajo le en del ogromnega mozaika arhivskih gradiv nekdanje skupne države. Slovenija si bo zategadelj še naprej prizadevala, da arhivska gradiva, ki skladno s Prilogo D Sporazuma pripadajo njej, čim prej najdejo svoje mesto v arhivih slovenskih institucij.