Veleposlaništvo RS Beograd /Novice /
31.08.2020  

POGOJI ZA VSTOP V SLOVENIJO

POGOJI ZA VSTOP V SLOVENIJO

Ob vstopu v Republiko Slovenijo iz Republike Srbije velja 10-dnevna karantena. Veljavnost negativnega covid-19 testa je 48 ur.

 Več o prehajanju meje:

https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/

Več o omejitvi nenujnih potovanj:

https://www.policija.si/nase-naloge/nadzor-drzavne-meje/prehajanje-drzavne-meje-med-epidemijo-zaradi-koronavirusa

SRBIJA SE NAHAJA NA RUMENEM SEZNAMU, ZA VSTOP V SLOVENIJO JE S POSAMEZNIMI IZJEMAMI ŠE VEDNO POTREBNA 10 DNEVNA KARANTENA!

Od nedelje, 30.8.2020 je Srbija uvrščena na rumeni seznam. Slovenski državljani in tujci s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji in njihovi ožji družinski člani morajo ob prehodu meje v 10-dnevno karanteno, razen če sodijo v eno izmed naslednjih (razširjenih) izjem:

-       čezmejni dnevni delovni migrant, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic EU ali drugi državi schengenskega območja;

 

-       čezmejni tedenski delovni migrant, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic EU ali drugi državi schengenskega območja (s PCR testom*);

 

-       oseba v gospodarskem prometu ali dejavnostih, ki se ob prehodu meje izkaže z ustreznimi dokazili o opravljanju prometa oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji ali tujin (s PCR testom*);

 

-       oseba, ki zagotavlja storitve, za katere ji je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, in bi lahko, zaradi neizvajanja teh storitev, zaradi odreditve karantene prišlo do večje družbene ali gospodarske škode (s PCR testom*);

 

-       oseba, ki ima dokazilo o načrtovanem nujnem zdravstvenem pregledu ali posegu v Republiki Sloveniji, drugi državi EU ali drugi državi schengenskega območja ter njenega spremljevalca, kadar je ta zaradi zdravstvenega stanja nujno potreben (s PCR testom*);

 

-       oseba, ki prehaja mejo (dnevno ali občasno) zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji, ali tujini in to izkazuje z ustreznimi dokazili, ter njene starše oziroma  druge osebe, ki jih prevaža in se vračajo čez mejo v 24 urah po vstopu;

 

-           oseba, ki se udeleži pogreba bližnjega sorodnika ter ima vsa potrebna dokazila in negativni PCR test, ki ni bil narejen v Sloveniji;

 

-           oseba, ki prehaja mejo iz družinskih razlogov zaradi vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani ter ima vsa potrebna dokazila in negativni PCR test, ki ni bil narejen v Sloveniji. Kot ožji družinski člani se štejejo: zakonec, starši, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene ali nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec ter partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, otrok (zakonski in nezakonski otrok, posvojenec in otrok, ki je z odločbo pristojnega organa nameščen v družino z namenom posvojitve)

 

-       oseba, ki prehaja mejo zaradi nujnih neodložljivih osebnih opravkov ali nujnih poslovnih razlogov in se vrača čez mejo v najkrajšem času, ki je potreben za izvedbo opravila, vendar ne več kot 48 ur po prehodu meje ter predloži ustrezno dokazilo;

 

-       oseba, ki je poklicni športnik, član spremljevalnega osebja poklicnega športnika, športni delegat ali športni sodnik in prehaja mejo zaradi udeležbe na uradnih tekmovanjih mednarodnih športnih zvez, kar izkaže z ustreznim dokazilom in predloži negativni izvid testa PCR*;

 

-       osebo, ki je bila prepeljana v Republiko Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom in spremljevalno zdravstveno osebje v tem vozilu.

-        za študente iz držav na rumenem seznamu Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljivih bolezni predvideva izjemo zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje ali za znanstveno raziskovanje v Sloveniji. Za njih ukrep karantene ne velja, morajo pa dokazati, da se bodo udeležili izobraževanja (potrdilo o sprejemu na študij, vpisu,…).

 

* Slovenija sprejema izvide PCR testov naslednjih srbskih institucij:

https://www.nlzoh.si/o-nas/novice/46-aktualno/541-novica-73