Evropska komisija je objavila priporočilo o odpravi omejitev na zunanji meji za vstop v EU ter seznam epidemiološko varnih tretjih držav, ki so: Alžirija, Avstralija, Kanada, Gruzija, Japonska, Črna gora, Maroko, Nova Zelandija, Ruanda, Srbija, Tajska, Tu /Kultura, znanost, izobraževanje /

Sodelovanje na področju kulture, znanosti in izobraževanja

    

Več informacija na: http://www.culture.si/