Ambasada Republike Slovenije Beograd /Kultura, nauka i prosveta /

Saradnja u oblasti kulture, nauke i prosvete