Ambasada Republike Slovenije Beograd /Ekonomska saradnja /

Ekonomska saradnja

Ambasada ima stalnog ekonomskog savetnika koji može zainteresovanim strankama pomoći sa informacijama i koji takođe može da obezbedi poslovne kontakte.

Kontakt: Dejan Vladić
E-mail: dejan.vladic(at)gov.si 

Korisne internet stranice: