Veleposlaništvo RS Beograd /Informacije glede potovanja /Pogoji za vstop v Republiko Srbijo v času pandemije virusa COVID-19 /

Pogoji za vstop v Republiko Srbijo v času pandemije virusa COVID-19

Vstop v Republiko Srbijo iz poslovnih razlogov:

Srbija tujim državljanom omogoča vstop iz poslovnih razlogov brez PCR testa pod pogojem da v 24 urah po prečkanju državne meje Gospodarski zbornici Srbije ('Privredna komora Srbije') predložijo negativni PCR test ali antigenski test na prisotnost virusa SARS-CoV-2, ki ga je izdal referenčni laboratorij Republike Srbije.

Gospodarstveniki, ki nameravajo iz poslovnih razlogov obiskati Srbijo, morajo o tem 48 ur pred prihodom obvestiti srbsko gospodarsko zbornico, ki bo informacijo posredovala upravi mejne policije.
Pred prihodom morajo gospodarstveniki poslati memorandum (ki je pravilno podpisan, overjen in registriran) na e-naslov: inocovid19(at)pks.rs ali izpolniti spletni obrazec.

Memorandum mora vsebovati naslednje podatke:

a. Ime in priimek osebe / oseb, ki prihajajo v Republiko Srbijo
b. Številka potnega lista in ime države, v kateri je bila izdana potna listina
c. Poslovni razlog za prihod v Republiko Srbijo
d. Datum vstopa v Srbijo in ime mejnega prehoda
e. Številka leta / registrska številka vozila
f.  Naslov bivanja v Republiki Srbiji, trajanje bivanja (od-do), kontaktna telefonska številka in e-pošta.

Več informacij in spletni obrazec najdete na strani PK: https://inocovid.pks.rs/.

VSTOP V REPUBLIKO SRBIJO - 26.3.2021 

Zaradi zaščite pred vnosom nalezljivih bolezni na ozemlje Republike Srbije je tujcem do nadaljnjega dovoljen vstop samo z negativnim RT-PCR testom na prisotnost virusa SARS-CoV-2. Test ne sme biti starejši od 48 ur in mora biti izdan s strani referenčnega laboratorija države iz katere tujci prihajajo oziroma iz katere vstopajo v Republiko Srbijo.  

Tujci se morajo testirati pred potovanjem in ne ob prihodu v Republiko Srbijo. Vstop v Republiko Srbijo brez negativnega RT-PCR testa ni mogoč.

V primeru, da potnik zamudi rok veljavnosti testa (48 ur), kar pa ni krivda potnika, ampak je posledica drugih nepredvidljivih dejavnikov (zamuda/prestavitev leta, odhoda avtobusa, vlaka in dr.), se veljavnost testa podaljša na 72 ur.

Državljanom Republike Srbije in tujcem z urejenim stalnim ali začasnim bivanjem v Republiki Srbiji, ki pri vhodu v Republiko Srbijo  nimajo negativnega RT-PCR testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2 ali je  starejši od 48 ur ali pa ni izdan s strani referenčnega labaratorija države iz katere prihajajo, se odredi 10 dnevna karantena na domu od datuma vstopa v Republiko Srbijo z obveznim javljanjem pristojni COVID ambulanti ali območnem pristojnem zavodu za javno zdravje, v roku 24 ur od vstopa na območje Republike Srbije.

Osebe se morajo javiti COVID ambulanti ali Zavodu za javno zdravje preko elektronske prijave na naslovu: www.e-zdravlje.gov.rs.

Predpisani pogoji za vstop v Republiko Srbijo ne veljajo za naslednje izjeme:

1) za tuje državljane, ki tranzitirajo skozi Republiko Srbijo. Tranzit ne sme biti daljši od 12 ur;

2) za posadko in kabinsko osebje letala katerega končni cilj je Republika Srbija;

3) za posadko, osebje in potnike, ki so v tranzitu oziroma transferju preko mednarodnih letališč Republike Srbije;

4) za akreditirane člane osebja tujih diplomatsko-konzularnih predstavništev in pisarn mednarodnih organizacij kot tudi njihovih družin, ki so imetniki posebnih osebnih izkaznic oziroma identifikacijskih dokumentov izdanih s strani Ministrstva za zunanje zadeve in Generalnega sekretariata Vlade;

5) za mladoletne osebe do 12 let, če imajo starši, skrbniki ali druge osebe, ki so v spremstvu otroka, veljaven negativen test, v kolikor je le-ta zanje potreben;

6) za pripadnike tujih vojaških, policijskih in drugih varnostnih služb, ki so v tranzitu preko ozemlja Republike Srbije ali v Republiko Srbijo prihajajo zaradi opravljanja uradnih nalog s predhodno najavo;

7) na tuje državljane ki imajo začasno ali stalno prebivališče v Republiki Srbiji;

8) na osebe, ki so popolnoma vakcinirane (vakcinirane z dvema dozama, oziroma z eno dozo – če so vakcinirani z AstraZeneca COVID-19 vaccine) v Republiki Srbiji in ki o tem imajo potrdilo, ki je bilo izdano s strani zdravstvene ustanove, oziroma organov.

Navedeni pogoji za vstop v Republiko Srbijo ne veljajo za tuje državljane pri opravljanju mednarodnega prevoza zaradi prevzema ali razkladanja blaga ali prevoza oseb v oz. preko Republike Srbije, ko gre za posadke:

1) tovornih vozil pri opravljanju mednarodnega cestnega prometa. V kolikor gre za tranzit je omejen na 12 ur od vstopa v Republiko Srbijo;

2) tovornih ladij, ki prevažajo blago v eno izmed domačih pristanišč. V primeru tranzitne plovbe na mednarodni plovni poti skozi teritorij Republike Srbije, se tranzitomejuje na 90 ur za ladje in 60 ur za plovila na lastni pogon od trenutka vhoda v Republiko Srbijo v primeru plovbe gorvodno, oziroma72 ur za ladje oz. 54 ur  za plovila na lastni pogon od trenutka vstopa na teritorij Republike Srbije pri plovbi dolvodno;

3) avtobusov v rednem in mednarodnem potniškem prometu, tako v tranzitu kot v primeru ko je začetna in končna destinacija Republika Srbija;

4) železniških vozil in osebja vlakov;

5) vnaprej dogovorjenih humanitarnih konvojev.  

Vse podrobnosti navedene v zakonu in izjemah pri vstopu v Srbijo lahko preberete na spletni srani:

www.mfa.gov.rs/sr/index.php/teme/corona19172020

https://www.srbija.gov.rs/vest/511278/sve-epidemijske-mere-ostaju-na-snazi-do-daljeg.php

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2020/151/1/reg