Veleposlaništvo RS Beograd /Konzularne informacije /Izdaja osebne izkaznice /

Izdaja osebne izkaznice

Slovenski državljani, ki stalno ali začasno prebivajo v tujini, lahko vlogo za izdajo nove osebne izkaznice vložijo tudi na veleposlaništvu. Prosilec mora vlogo podati osebno, saj se v postopku ugotavlja njegova identiteta, skladnost fotografije z dejansko podobo, na vlogo se mora pred uradno osebo tudi podpisati. Za osebo, ki še ni dopolnila 18 let ali ki ni poslovno sposobna, vlogo poda njen zakoniti zastopnik. Otrok mora biti navzoč po dopolnjenem 8. letu starosti.

 

Za izdajo osebne izkaznice je potrebno predložiti naslednje:

- 1 biometrično fotografijo (obraz brez nasmeha – usta zaprta, gledati je potrebno naravnost, obraz mora biti enakomerno osvetljen in umeščen v sredino fotografije. Idealno ozadje je svetlo-sivo ali svetlo-modre barve in mora biti v kontrastu z barvo oči in oblačili. Za osebe s svetlimi lasmi je obvezno ne-belo ozadje)

- staro osebno izkaznico (v kolikor je nimate, pa veljavno javno listino s fotografijo ali drugi dokument za dokazovanje istovetnosti, npr. potni list, rojstni list)

- vlogo za izdajo osebne izkaznice (dobite jo na veleposlaništvu).

 

Osebna izkaznica, za katero bo podana vloga na našem veleposlaništvu, bo prosilcu na veleposlaništvu tudi osebno vročena.

 

Plačilo konzularne takse:

- osebna izkaznica z veljavnostjo 10 let se izda državljanu, staremu od 18 do 70 let: 76 EUR (strošek osebne izkaznice 70 EUR + vloga 6 EUR)

 

- z veljavnostjo 5 let se izda državljanu, staremu od 3 do 18 let: 60 EUR (strošek osebne izkaznice 54 EUR + vloga 6 EUR)

 

- z veljavnostjo 3 let se izda državljanu, mlajšemu od 3 let: 44 EUR (strošek osebne izkaznice 38 EUR + vloga 6 EUR)

 

- z veljavnostjo 1 leta (neskrbno ravnanje državljana): 37 EUR (strošek osebne izkaznice 31 EUR + vloga 6 EUR)

 

Državljanu starejšemu od 70 let se izda osebna izkaznica s trajno veljavnostjo.

 

V primeru pogrešitve, izgube ali kraje osebne izkaznice morate takoj obvestiti lokalno policijo v kraju dogodka in pridobiti policijski zapisnik. Na policiji vztrajajte, da zapisnik sestavijo oz. zapišejo vašo izjavo, v kateri natančno opišite ukradene/izgubljene predmete in navedite njihovo vrednost. Državljan je nato dolžan v roku 8-ih dni (v primeru bivanja v Srbiji pa v 30 dneh) pogrešitev prijaviti na Upravni enoti v RS ali Veleposlaništvu RS v Beogradu. Veleposlaništvo sprejema naznanitev pogrešitve osebne izkaznice, ki je takse prosta.