Veleposlaništvo RS Beograd /Obvezna uporaba vinjet v RS /

Potujete v Slovenijo? Za voznike obvezna uporaba vinjet!

Od l. 2008 je za uporabo vinjetnih cestninskih cest obvezen nakup vinjete za vozila, ki potujejo skozi Slovenijo. Informacije za popotnike (npr. varnost potovanj, napotki pred potovanjem v tujino, …) najdete na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve in Kako ravnati z vinjeto - zloženka.

Prodaja: Vinjete so v prodaji na bencinskih servisih v Sloveniji in sosednjih državah ter na izpostavah nacionalnega in tujih avtomobilskih klubov, na poštnih uradih v Sloveniji in kioskih seznam prodajnih mest

Cenik:

Cestninski razred 1 (enosledna motorna vozila):

Letna vinjeta 55 EUR
Polletna vinjeta 30 EUR
Tedenska vinjeta 7,50 EUR

Cestninski razred 2A (bivalna vozila in dvosledna vozila z višino vozila nad prvo osjo do 1,30 m, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg, s priklopnim vozilom ali brez njega):
Letna vinjeta 110 EUR
Mesečna vinjeta 30 EUR
Tedenska vinjeta 15 EUR

Cestninski razred 2B (dvosledna motorna vozila z višino vozila nad prvo osjo 1,30 m ali več, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg, s priklopnim vozilom ali brez njega):
Letna vinjeta 220 EUR
Mesečna vinjeta 80 EUR
Tedenska vinjeta 40 EUR

Kazni: Za vožnjo po cestninski cesti brez veljavne vinjete oz. plačila cestnine je predvidena globa v znesku od 300 do 800 EUR

Veljavnost:

Letna vinjeta za tekoče leto velja od 1. decembra predhodnega leta do 31. januarja naslednjega leta (skupaj 14 mesecev).

Polletna vinjeta velja 6 mesecev od dneva njenega nakupa oz. do preteka zadnjega dneva v šestem mesecu, če v šestem mesecu takšnega dneva ni.

Mesečna vinjeta velja od trenutka nakupa vinjete do preteka dneva z isto številko en mesec po dnevu njenega nakupa oz. do preteka zadnjega dneva v mesecu, če v naslednjem mesecu takšnega dneva ni.

Tedenska vinjeta velja 7 zaporednih koledarskih dni od vključno dneva, ki ga določi uporabnik ob nakupu vinjete.

Več na dars.si