Veleposlaništvo RS Beograd /Zaposlovanje tujih zdravnikov /

Zaposlovanje tujih zdravnikov v Sloveniji

Od l. 2009 je v veljavi Zakon o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist, ki določa olajšave pri priznavanju omenjenih kvalifikacij. Zakon se nanaša na tujce tretjih držav, ne pa za tujce, ki so te kvalifikacije pridobili pred 25.6.1991 v eni od republik nekdanje SFRJ.
Tujec lahko za priznavanje spričeval oz. diplom na podlagi omenjenega zakona zaprosi le, če že ima pisno ponudbo izvajalca zdravstvene dejavnosti za sklenitev pogodbe o zaposlitvi. Če je nima, bo zanj veljal postopek nostrifikacije, ki ga vodi Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Za bivanje tujca v RS se uporablja Zakon o tujcih.

Postopek vodi Ministrstvo za zdravje RS. Kandidat mora vlogi na obrazcu predložiti:

1. dokazilo o zaključenem študiju na medicinski fakulteti v tujini,
2. dokazilo o vsebini in poteku študijskega programa v tujini,
3. ponudbo za delo v Sloveniji,
4. druga dokazila o izobrazbi in izkaze o strokovni usposobljenosti ter poklicnih izkušnjah,
5. dokazilo o dobrem imenu,
6. dokazilo o opravljeni specializaciji v tujini (le če gre že za zdravnika specialista),
7. program v tujini opravljene specializacije (le če gre že za zdravnika specialista),
8. življenjepis z opisom delovnih izkušenj, s poudarkom na zadnjih sedmih letih.

Vsa dokazila morajo biti prevedena v slovenski jezik. V kolikor bo izvajalec zdravstvene dejavnosti vložil vlogo za priznanje poklicne kvalifikacije za osebo iz tretje države, mora vlogi priložiti še pooblastilo. Stroške postopka nosi kandidat sam.

Kako je z znanjem slovenskega jezika? Oseba, ki ji je bila izdana odločba o priznanju poklicne kvalifikacije, mora pred zaposlitvijo pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, ki mu je dal ponudbo za delo, predložiti dokazilo o znanju slovenskega jezika, ki ga lahko izda izobraževalni zavod. Stopnjo znanja slovenskega jezika določi delodajalec. V postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij se ne zahteva predložitev dokazila o znanju slovenskega jezika, vendar pa se vsi morebitno izrečeni dopolnilni pogoji opravljajo v slovenskem jeziku.

Kje lahko dobim podatke o izvajalcih, ki iščejo zaposlitev? Glede ponudbe za delo se obrnite na Zdravniško zbornico, bolnišnice, zdravstvene domove, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije.

Več informacij:
Ministrstvo za zdravje
Zdravniška zbornica
Fakulteta za medicino, Univerza v LJubljani
Fakulteta za medicino, Univerza v Mariboru

Za razliko od zdravnikov je zobozdravnikov v Sloveniji dovolj.