Veleposlaništvo RS Beograd /Kultura, znanost, izobraževanje /Znanost in izobraževanje /

Znanost in izobraževanje

Pravno podlago in temelj sodelovanja med državama predstavlja l. 2001 podpisani krovni Sporazum o sodelovanju na področju kulture in izobraževanja. Oktobra 2013 sta državi podpisali veljavni Protokol o sodelovanju na področju izobraževanja, ki določa, da se lahko srbski državljani šolajo in študirajo v Sloveniji pod enakimi pogoji kot slovenski in obratno, kar v praksi pomeni tudi vzajemno oprostitev šolnin. S protokolom sta se državi dogovorili o letni izmenjavi 18 mesečnih štipendij za tri do šestmesečni podiplomski študij na slovenskih oz. srbskih univerzah. Sprejeli sta tudi obveznost, da bosta spodbujali učenje srbščine in slovenščine v drugi državi, zlasti med pripadniki obeh narodnih skupnostih.

Srbija in Slovenija sodelujeta v nekaj programih izmenjave študentov:

  • CEEPUS (srednjeevropski program za izmenjavo študentov in profesorjev) je regionalni program že od l. 1995. Cilj je spodbujati mobilnosti študentov in profesorjev med sodelujočimi državami ter izkoristiti prijateljske povezave in možnosti za oblikovanje skupnih študijskih programov. V programu sodelujejo visokošolske institucije iz: Albanije, Avstrije, Bolgarije, BiH, Češke, Črne Gore, Hrvaške, Kosova, Madžarske, Makedonije, Poljske, Romunije, Slovaške, Slovenije in Srbije.
  • Basileus je projekt za sodelovanje in mobilnost na področju visokega izobraževanja za države EU in Zahodnega Balkana. Erasmus Mundus External Cooperation Window je shema, ki jo izvaja Executive Agency Education, Audiovisual and Culture. Koordinator projekta je Univerza iz Genta. Konzorcij 20 univerz ima na voljo 5 mio EUR za 400 izmenjav.  
  • JoinEU SEE je program mobilnosti študentov in zaposlenih. Univerzi v Ljubljani in Mariboru sodelujeta kot partnerski instituciji v programu Erasmus Mundus JoinEU SEE, ki omogoča pridobitev štipendij za mobilnost študentov in zaposlenih. Izmenjave posameznikov lahko potekajo med državami EU in državami Zahodnega Balkana ter drugimi pridruženimi članicami konzorcija. JoinEU SEE konzorcij koordinira Univerza v Gradcu. 
  • Evropski sklad za Balkan je namenjen novi generaciji politikov in javnih uslužbencev. Izdelan ima program štipendiranja mladih državnih uradnikov iz držav Zahodnega Balkana.

Koristne povezave:

Cmepius
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Slovenska akademija znanosti in umetnosti
Univerza v Ljubljani
Univerza v Mariboru
Univerza na Primorskem
Samostojni visokošolski zavodi
Znanstveno raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umentosti
Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik
Slovenska akademija znanosti in umetnosti