Veleposlaništvo RS Beograd /Konzularne informacije /Urejanje statusa državljanov nekdanje SFRJ /

Urejanje statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Sloveniji

V Sloveniji od 24.7.2010 velja Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (ZUSDDD), ki za upravne enote določa pristojnosti in je poleg obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje in prošenj za izdajo posebne odločbe dostopen na spodnji povezavi. 

Z novelo ZUSDDD se odpravljajo neskladja Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Zakon) z Ustavo RS, kar je Ustavno sodišče ugotovilo 3.4.2003. V odločbi je odločilo, da se razveljavita določbi Zakona, ki določata rok 3 mesecev za vložitev prošnje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje. 

Poleg izvrševanja navedene ustavne odločbe novela ZUSDDD odpravlja določene pomanjkljivosti, ki so se pokazale v praksi ob izvajanju zakona, in ki so posledica prenehanja prijave stalnega prebivališča državljanom drugih republik nekdanje SFRJ v registru stalnega prebivalstva. Novela ZUSDDD ureja tudi izdajo dovoljenja za stalno prebivanje in izdajo t.i. posebnih odločb.

Po noveli ZUSDDD lahko dovoljenje za stalno prebivanje pridobita dve kategoriji tujcev, ki so bili na dan 25.6.1991 državljani drugih republik nekdanje SFRJ in ki dovoljenja za stalno prebivanje v Sloveniji še nimajo, in sicer:

- tujci, ki so bili na dan 25.6.1991 državljani drugih republik nekdanje SFRJ in so imeli na dan 23.12.1990 v Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče pod pogojem, da v Sloveniji od 23.12.1990 dalje dejansko živijo;

- tujci, ki so bili na dan 25.6.1991 državljani drugih republik nekdanje SFRJ in so na navedeni dan prebivali v Sloveniji pod pogojem, da v Sloveniji od 25.6.1991 dalje tudi dejansko neprekinjeno živijo.

Več informacij: http://www.mnz.gov.si/si/teme_in_programi/o_izbrisu_in_izbrisanih/#c17609
Novela ZUSDDD
Obrazec 1   Obrazec 2  Obrazec 3   Obrazec 4   Obrazec 5