Veleposlaništvo RS Beograd /Konzularne informacije /Registracija vozil /

Uredba o obvezni registraciji motornih vozil, ki jih upravljajo osebe s prebivališčem v Republiki Srbiji

Oseba, ki ima prebivališče v Republiki Srbiji in namerava v Republiko Srbijo pripeljati vozilo, ki je registrirano v tujini, mora vozilo prijaviti pristojnim carinskim organom. V nasprotnem primeru je v carinskem prekršku, za kar je predviden začasni odvzem vozila, ki se s  prijavo preda pristojnemu carinskemu organu. 

V primeru, da se je tako vozilo nahajalo na območju Republike Srbije, pred začetkom veljave Uredbe o registraciji vozil (pred 25. julijem 2009) in z njim upravljajo osebe, ki prebivajo v Republiki Srbiji se proti njim uvede pregon (člen 273. v zvezi s 331/1 členom Zakona o varnosti cestnega prometa – predvidena kazen 15.000 do 30.000 RSD) in odvzamejo registrske tablice, ki se vrnejo državi, v kateri so bile izdane. 

Z vozilom, ki je registrirano v tujini lahko upravljajo osebe, ki imajo prebivališče v Republiki Srbiji, če prebivajo v tujini več kot 6 mesecev (v tem primeru se šteje, da nimajo stalnega prebivališča v Republiki Srbiji) in osebe, ki imajo odobreno začasno prebivališče v tujini do šest mesecev, kot tudi njihovi ožji družinski člani ali osebe, ki upravljajo z »rent-a-car« vozili. 

Osebe, ki imajo prijavljeno prebivališče v Srbiji in istočasno prijavljeno stalno prebivališče (osebna izkaznica) ali začasno prebivališče v tujini (začasno bivanje) morajo posedovati enega od naslednjih dokumentov: zdravstveno izkaznico; delovno knjižico, dokazilo o naslovu ožjih družinskih članov (zakonski partner, otrok …); potrdilo o zaposlitvi v podjetju, ki ima sedež ali predstavništvo v tujini, dokazilo o kraju šolanja otrok in podobno. 

Če ima oseba s prebivališčem v Republiki Srbiji (voznik tujega vozila) enega od navedenih dokazil, ki so vezani na ureditev njegovega del. pravnega in življenjskega statusa v tujini, Uredba določa, da v tem primeru tujec nima bistvenih življenjskih in poslovnih aktivnosti v Republiki Srbiji, kar mu zagotavlja upravljanje z vozilom registriranim v tujini.  

Dokumentacija, ki jo predloži voznik tujega vozila se obravnava kot skupina dejstev, na podlagi katerih se za voznika ugotovi »center« življenjskih in poslovnih aktivnosti izven Republike Srbije. 

V primeru, če med kontrolo voznik ne poseduje zadostne dokumentacije na podlagi katere bi dokazal center svojih življenjskih in poslovnih aktivnostih, bodo pristojni organi začasno, dokler ne bo končana preveritev, odvzeli vozilo in registrske tablice.