Evropska komisija je objavila priporočilo o odpravi omejitev na zunanji meji za vstop v EU ter seznam epidemiološko varnih tretjih držav, ki so: Alžirija, Avstralija, Kanada, Gruzija, Japonska, Črna gora, Maroko, Nova Zelandija, Ruanda, Srbija, Tajska, Tu /Konzularne informacije /Pridobitev izpiskov /

Pridobitev izpiskov iz matičnega registra oz. matičnih knjig rojstev, porok in smrti

Prošnje za izpiske ali potrdila iz matičnega registra oz. matičnih knjig rojstev, porok ali smrti iz evidence v Sloveniji se lahko vloži ali pošlje na Konzularni oddelek veleposlaništva z obrazložitvijo, v kakšen namen potrebujete listino. Konzularna taksa znaša 25 EUR in mora biti plačana na Konzularnem oddelku v gotovini ob vložitvi prošnje.